Bendros sąlygos dėl interneto svetainės naudojimo ir konsultacijų

Netikakimirka interneto svetainė

yra skirta skleisti informaciją ir didinti informuotumą apie priešlaikinę ejakuliaciją.
„MSL Italia Srl“ – tai komunikacijų bendrovė, besispecializuojanti sveikatos priežiūros komunikacijų srityje. (www.mslitalia.com)
Interneto svetainė yra naudojama ir konsultacijos teikiamos pagal šias bendras sąlygas (toliau vadinamas bendromis sąlygomis).
Naudodami arba konsultuodamiesi šioje interneto svetainėje jūs aiškiai sutinkate su šiomis sąlygomis:

1. Intelektinė nuosavybė

Šią interneto svetainę, įskaitant jos turinį, dizainą, tekstą, paveikslus, valdo „MSL Italia Srl.“ ir bet koks jos naudojimas be išankstinio sutikimo yra griežtai draudžiamas.
Šioje svetainėje paskelbtus ir pateiktus dokumentus, vaizdus, prekių ženklus ir kitą medžiagą valdo „MSL Italia Srl.“ ir bet koks jų dauginimas be išankstinio sutikimo yra draudžiamas. Niekas šiose bendrose sąlygose ar interneto svetainėje neturi būti suprantamas kaip leidimas ar bet kokia kita teisė į intelektinę nuosavybę.

2. Atsakomybė

Šioje interneto svetainėje skelbiamus duomenis pateikia tik medicinos ekspertai (gydytojai ir komunikacijos specialistai) ir šiuos duomenis galima naudoti tik kaip informaciją.
Interneto svetainės naudotojai turi pasitarti su savo gydytoju dėl bet kokio klausimo, papildomos informacijos arba patarimo, susijusio su sveikata (pavyzdžiui, dėl diagnozės, higienos priemonių ir kt.).
„MSL Italia Srl.“ dės reikiamas pastangas, kad pateiktų tikslią ir naujausią informaciją, tačiau „MSL Italia Srl.“ negarantuoja ir nedaro jokio pareiškimo dėl informacijos tikslumo.
Nei „MSL Italia Srl.“, nei jokia kita šalis, dalyvaujanti kuriant, rengiant ar pateikiant šią interneto svetainę, nėra atsakinga už jokią tiesioginę, atsitiktinę, išvestinę, netiesioginę ar baudinę žalą, kylančią dėl patekimo į šią interneto svetainę, jos naudojimo, negalėjimo naudoti šios interneto svetainės arba bet kokių jos turinyje esančių klaidų ar praleidimų.
Per šios interneto svetainės nuorodas galima patekti į kitas interneto svetaines, kurių „MSL Italia Srl.“ nuolat nekontroliuoja. Todėl „MSL Italia Srl.“ neturi jokių galimybių atsakyti nei už tokių interneto svetainių turinį, įskaitant, bet neapsiribojant jų nuorodomis, nei už pakeitimus ir atnaujinimus. Nuorodos pateikiamos lankytojams tik siekiant patogumo ir jų įtraukimas į interneto svetainę jokiomis aplinkybėmis nereiškia, kad „MSL Italia Srl.“ sutinka arba finansiškai remia atitinkamas interneto svetaines. Informacija, esanti tose interneto svetainėse, į kurias yra pateiktos nuorodos, gali neatitikti galiojančių teisės aktų dėl žmonėms skiriamų medikamentų reklamos ir ten pareikšta nuomonė nebūtinai sutampa su „MSL Italia Srl.“ nuomone ir „MSL Italia Srl.“ nebūtinai jai pritaria.
Informacija gali būti keičiama ir „MSL Italia Srl.“ pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti, taisyti ir tobulinti interneto svetainėje pateikiamą informaciją.

„MSL Italia Srl.“ nebus laikoma atsakinga už jokias pasekmes, susijusias su bet kokios šioje interneto svetainėje pateikiamos informacijos pakeitimu ar pataisymu ir nebus atsakinga už jokią žalą ar virusus, kurie gali patekti į naudotojo kompiuterį ar kitą nuosavybę naudojant šią interneto svetainę.
„MSL Italia Srl.“ turi teisę bet kuriuo metu atnaujinti šias bendras sąlygas.
„MSL Italia Srl“ pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti arba sustabdyti interneto svetainės prieigą neužsitraukdama jokios atsakomybės.

3. Naudotojo turinys

Apsilankymai šioje interneto svetainėje gali būti registruojami tik statistiniais tikslais, siekiant užtikrinti paslaugų teikimo tęstinumą ir nuolatinį interneto svetainės tobulinimą.
Ši interneto svetainė yra vieša ir į ją lankytojai gali patekti be jokio lankytojų identifikavimo / registracijos.

4. Kontaktiniai duomenys

Norėdami gauti bet kokius su šia interneto svetaine ar jos turiniu susijusius kontaktinius duomenis, siųskite elektroninį laišką šiuo adresu notjustamoment@mslgroup.com.

Gydytojai specialistai

Vilnius

Robertas Adomaitis

Robertas Adomaitis

Urologas, Seksualinės medicinos gydytojas

Mindaugas Buragas

Mindaugas Buragas

Gydytojas seksopatologas, dermatovenerologas

Antanas Balvočius

Antanas Balvočius

Urologas

Vytautas Kamarauskas

Vytautas Kamarauskas

Urologas, Andrologas

Gyd. R.Narbutas

Gyd. R.Narbutas

Gydytojas urologas

Edmundas Štarolis

Edmundas Štarolis

Gydytojas urologas

Deimantas Šukys

Deimantas Šukys

Gydytojas urologas

Algirdas Rumskas

Algirdas Rumskas

Gydytojas urologas

Narimantas Balčiūnas

Narimantas Balčiūnas

Gydytojas urologas

Zenonas Čekauskas

Zenonas Čekauskas

Gydytojas urologas

Gyd. Prof. B.Dainys

Gyd. Prof. B.Dainys

Chirurgas, nefrologas, urologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras

D. Šlaitas

D. Šlaitas

Urologas

Ona Mažylienė

Ona Mažylienė

med.m.daktarė dermatovenerologė

Žyginta Mažylytė

Žyginta Mažylytė

Gydytoja ginekologė

Laimonas Andreika

Laimonas Andreika

Gydytojas urologas

Algirdas Šumila

Algirdas Šumila

Dermatovenerologas

Gydytojai specialistai

Panevėžys

Andrius Preidis

Andrius Preidis

Gydytojas urologas

A. Uksas

A. Uksas

Gydytojas urologas

Gydytojai specialistai

Kaunas

Povilas Aniulis

Povilas Aniulis

Gydytojas Urologas

Med. dr. Stasys Auškalnis

Med. dr. Stasys Auškalnis

Gydytojas urologas, seksologas, onkourologas, turintis aukštą kvalifikaciją urologijoje, seksualinėje medicinoje, inkstų transplantacijoje, onkourologijoje.

Titas Simaška

Titas Simaška

Gydytojas Urologas

Doc. Darijus Skaudickas

Doc. Darijus Skaudickas

Urologas-seksologas, medicinos mokslų daktaras

Vitalijus Žukas

Vitalijus Žukas

Gydytojas seksologas, psichoterapeutas

Gydytojai specialistai

Klaipėda

Arvydas Varaneckas

Arvydas Varaneckas

Gydytojas urologas, seksologas

Mindaugas Danilevičius

Mindaugas Danilevičius

Urologas

M. Jasenas

M. Jasenas

Gydytojas urologas

Mindaugas Paserpskis

Mindaugas Paserpskis

Gydytojas urologas

Alfredas Radziminskas

Alfredas Radziminskas

Urologas, Seksopatologas

Pragiedrulis Velička

Pragiedrulis Velička

Dermatovenerologas, Seksologas

R. Venckus

R. Venckus

Gydytojas urologas

Gydytojo Greta-Pečiulytė

Gydytojo Greta-Pečiulytė

Seksualinių sutrikimų diagnostika ir gydymas

Gydytojai specialistai

Raseiniai

Šalčininkai

Šilutė, Jurbarkas

Šiauliai

Mažeikiai

Tauragė

Telšiai

Alytus

Marijampolė

Kretinga

Gydytojo Greta-Pečiulytė

Gydytojo Greta-Pečiulytė

Seksualinių sutrikimų diagnostika ir gydymas

Gydytojai specialistai